กพฐ. ดันนโยบาย “เด็กไทยว่ายน้ำเป็น” ให้สอนว่ายน้ำทุกโรงเรียน

จากสถิติเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงผลักดันให้มีนโยบาย “เด็กไทยว่ายน้ำเป็น” โดยให้ทุกโรงเรียนสอนเด็กว่ายน้ำ เพื่อให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็น

กพฐ. ดันนโยบาย “เด็กไทยว่ายน้ำเป็น” ให้สอนว่ายน้ำทุกโรงเรียน

ทำไมเด็กไทยถึงว่ายน้ำไม่เป็น?

เนื่องจากในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้บังคับให้มีการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำ อีกทัั้งยังไม่มีหน่วยงานใดได้เข้ามาจัดระบบและสร้างมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำอย่างจริงจัง ทำให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่มีสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังขาดบุคคลากรในการสอน หากต้องการว่ายน้ำ จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะ และหากต้องการเรียนว่ายน้ำ ก็จำเป็นจะต้องจ้างครูสอนว่ายน้ำ ทำให้เด็กไทยหลาย ๆ คนเสียโอกาสในการว่ายน้ำเป็นไปโดยปริยาย

เด็กจมน้ำ
เด็กจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย

ทำไมเด็กไทยถึงต้องว่ายน้ำเป็น?

จากผลสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำเราทราบถึงอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำตายของเด็กไทยที่สูงมาก การจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย โดยในแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำตายประมาณปีละ 1,500คน ซึ่งคิดเป็น 47% ของเด็กที่เสียชีวิตในแต่ละปี อัตราส่วนของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตนั้นมีสูงกว่าเด็กที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเสียอีก มากไปกว่านั้น จากผลสำรวจระบุได้ว่าเด็กไทยไม่น้อยกว่า 80% ว่ายน้ำไม่เป็น และเด็กส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนั้น มักจะจมน้ำตายในบริเวณรัศมี 100 เมตรรอบบ้านของตน โดยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากการจมน้ำในบ้าน เช่น ถังน้ำ กาละมัง บ่อ อ่างเลี้ยงปลา แม้กระทั่งโถชักโครก เป็นต้น ส่วนในเด็กอายุ 6-10 ปี มีลักษณะที่แตกต่างออกไป เพราะเด็กวัยนี้สามารถออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านได้แล้ว
บางทีตามเพื่อนไปเล่นน้ำ หรือเล่นนอกบ้านแล้วพลัดตกน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ยากแก่การคาดเดาและยากต่อการป้องกัน กระทรวงสาธราณะสุขยังระบุอีกว่า ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ในปีพ.ศ. 2563 ยอดการจมน้ำตายจะพุ่งสูงถึง 17,000 คนต่อปี เนื่องจาก ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 13 ล้านคน ที่พบว่าว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ 16 หรือประมาณ 2 ล้านคน ที่เหลืออีก 11 ล้านคนว่ายน้ำไม่เป็น และมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงหากตกน้ำหรือลงไปเล่นน้ำ โดยถ้าหากคนไทยว่ายน้ำเป็นกันทุกคน ตัวเลขเหล่านี้ก็คงจะลดลงไปมาก

ขอบคุณที่มา  : https://www.amarinbabyandkids.com/family/thai-kids-must-swim/