กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น โดยมีนายหล้า  พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านวังจั่น คณะครูศพด.อบต.วังจั่น คณะผู้บริหารอบต.วังจั่น ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง , กิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

1 thought on “กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561”

Comments are closed.