ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระวัดวังจั่น รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง