ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 เช็กวันเวลา-สถานที่ ที่นี่!!

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 ของฟรีมาแล้ว “แม่ท้อง และ ลูกเล็กอายุ 6 เดือน – 2 ขวบ” และอีก 4 กลุ่มเสี่ยง เตรียมตัวไป … เช็กวันเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีน ได้ที่ด้านล่างนี้เลย ⇓

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 “กลุ่มเสี่ยง” รีบไป!

จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2562 สถานการณ์การระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ น่าจะรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 ไว้ล่วงหน้า ซึ่งล่าสุด ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B ที่ระบาดในไทย ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย

โดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรคระบาดประจำปี อันหมายถึงเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือ เด็กวัย 0-4 ปี

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus) โดยผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง โดยอาการพบบ่อยที่สุด ได้แก่ มีไข้สูง คัดจมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอ และรู้สึกเหนื่อย ทั้งนี้ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งอาจมีภาวะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยง 7 ที่ต้อง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 ได้แก่

  1. คุณแม่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
  2. ลูกน้อย อายุ 6 เดือน – 2 ปี
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
  4. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี ทุกคน
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  7. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

และรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก เป็นต้น

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562

ทั้งนี้เมื่อฉีดวัคซีนแล้วหากป่วยจะช่วยลดระยะเวลาการป่วยจาก 7 วัน เหลือเพียง 1-2 วัน และยังช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วย ดังนั้นการรับวัคซีนป้องกัน หรือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด .. ซึ่งปีนี้ สปสช.ได้การจัดวัคซีนเพิ่มจาก 3.5 ล้านโดส เป็น 4 ล้านโดส ซึ่งคุณแม่ท้อง และบ้านไหนที่มีลูกน้อยในวัย  6 เดือน – 2 ปี รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงดังที่กล่าวไปหน้าแรก ก็สามารถไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2562 ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด โดยสามารถเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562 ได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ทาง สปสช. ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับในกรณีหญิงตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปได้จัดเตรียมวัคซีนไว้สำหรับทุกคน และไม่จำเป็นว่าต้องมารับการฉีดในช่วงรณรงค์เท่านั้น แต่สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดย วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 450 บาท หรือโรงพยาบาลเอกชน ราคาประมาณ 700-1,000 บาท และควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2562

ส่วนวัคซีนที่ สปสช.จัดเตรียมนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยเป็นวัคซีนผลิตจากเชื้อตาย 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่มีการระบาดมากในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย

  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) เป็นสายพันธุ์เดิมมิชิแกน
  • ชนิด A (H3N2) มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว จากสายพันธุ์สิงคโปร์เป็นสายพันธุ์สวิสเซอร์แลนด์ ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยถึงร้อยละ 87.50
  • และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B มีการเปลี่ยนแปลงจากสายพันธุ์ ยามากะตะ/ภูเก็ต เป็นสายพันธุ์ วิกตอร์เรีย/โคโรลาโด เป็นสายพันธุ์ที่พบร้อยละ 95.14 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมีผลช่วยป้องกันได้ร้อยละ 60-70 ดังนั้นการดูแลตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากการสัมผัสผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ การทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย กินอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ และล้างมือให้สะอาด ยังเป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มา : https://www.amarinbabyandkids.com/family/family-benefits/free-vaccine-influenza-2019/