ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ติดต่อเรา

Wangjun Child Development Center

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

036-706600

ที่ตั้ง

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เริ่มก่อตั้ง ศพด.

15 มีนาคม 2544

เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์
07.30 - 15.30 น.

ช่วงอายุของเด็ก

2 ปี - 5ปี

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th