ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานมอบอนุบัตรฯ ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

1 thought on “ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561”

  1. กรุณา

    อบต.จัดได้ดี เด็กๆจะภาคภูมิใจ เมื่อได้เห็นภาพตัวเองในอนาคต ที่ได้มีโอกาสสำคัญๆเช่นนี้

Comments are closed.