พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธี