ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยินดีต้อนรับ

Wangjun Child Development Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของ ศพด.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและดำเนินการ

โครงการ

โครงการของ ศพด.ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2563

team

กิจกรรม

กิจกรรมของครู/นักเรียน ศพด.ประจำปีการศึกษา 2563

บทความ

บทความที่มีประโยชน์ในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

กิจกรรมนักเรียน

ACTIVITY

ประกวดเพลงพี่หัวดี_๒๑๐๓๒๖_24

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด การรับสมัครเข้าเรียนได้ตามรายละเอียด ที่ปรากฎ ดังนี้

รับสมัครเด็กวังจั่น

แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

frame (4)

ข่าวสาร ศพด.วังจั่น ล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน...

อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี...

อ่านต่อ

คลิปที่เด็กๆต้องเรียนรู้

ติดในรถ

ทำอย่างไร

เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถได้ เพียงแค่ร้องเพลงนี้ แล้วทำตาม ก็ช่วยได้แล้ว…

-ขอบคุณที่มาของคลิป…

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ
นางน้ำค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจี่น

กิจกรรมของนักเรียน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
ปัจฉิมนิเทศ

วีดิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th