เรียนๆเล่นๆที่ ศพด.วังจั่น

ในแต่ละวัน เด็กๆระดับอายุ 2-3 ขวบ ที่เรียกว่าระดับปฐมวัย ในพื้นที่ตำบลวังจั่น จะต้องตื่นแต่เช้า แต่งตัวด้วยชุดนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย มาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ตั้งบริเวณด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หมู่ที่ 4 เพื่อจะได้มาเจอเพื่อนๆในระดับเดียวกัน รับการอบรมสั่งสอนจากครูประจำศูนย์ฯ ทานอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แปรงฟัน นอนพักผ่อนตอนกลางวัน ตื่นนอนในช่วงบ่าย และเล่นอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆ เป็นความสุขที่แทรกด้วยการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กๆตำบลวังจั่น