ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม

Wangjun Child Development Center

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
ปัจฉิมนิเทศ

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th