โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดวังจั่น โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้ดำรงอยู่สืบต่อไป