โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายนิยม สายแสง ผอ.โรงเรียนบ้านวังจั่น อ่านสารส์วันเด็กแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานที่ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ เงินทุนการศึกษา มาณ ที่นี้ด้วยครับ