โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดหล่อเทียน ณ บริเวณวัดวังจั่น พร้อมนี้ได้ทำการถวายเทียน ณ วัดวังจั่นด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น ร่วมโครงการฯ