6 เทคนิคการสอนให้ “เด็กอนุบาล” คิดเป็น และ เฉลียวฉลาด

6 เทคนิคการสอนให้ “เด็กอนุบาล” คิดเป็น และ เฉลียวฉลาด
1️⃣ ให้เด็กได้สัมผัส สำรวจ ทดลอง กิจกรรมที่หลากหลาย
2️⃣ เล่านิทาน และใช้คำศัพท์ใหม่ๆ
3️⃣ ตั้งคำถาม ให้เด็กพูด keyword
4️⃣ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นกับคนอื่น
5️⃣ เล่นอิสระ และเล่นอย่างมีแนวทาง
6️⃣ เตรียมอุปกรณ์ สิ่งของแปลกใหม่
ให้เล่นเพื่อกระตุ้นให้คิดแปลกออกไป