ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น (ศพด.อบต.) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.วังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  ทั้งนี้ ศพด.อบต.วังจั่นยังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น นำโดยนายวรุตม์  ศิลารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของเด็ก ๆ อีกด้วย

1 thought on “ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561”

  1. ยิ่งลักษณ์ โอภาส

    ขอบคุณท่านนายกน้ำค้างที่จัดให้มีการเตรียมความพร้อมค่ะ

Comments are closed.