กิจกรรมนักเรียน

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฯ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธี

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ วัดวังจั่น นำโดยนายกน้ำค้าง พลายละหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระวัดวังจั่น รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตของสัตว์ประเภทต่างๆ ณ สวนสัตว์บึงฉวาก แหล่งแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก และศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี …

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายนิยม สายแสง ผอ.โรงเรียนบ้านวังจั่น อ่านสารส์วันเด็กแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานที่ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ เงินทุนการศึกษา มาณ ที่นี้ด้วยครับ